Amerikaans vs Brits-Engels: de verschillen

De verschillen tussen Groot-Brittanië en Amerika zijn niet alleen de grootte van het land, de cultuur en de eetgewoonten. Ook de taal is anders - al wordt er in beide landen Engels gesproken. De verschillen zijn niet enorm, maar soms kunner er kleine fouten of misverstanden zijn bij het gebruik van Brits Engels in de VS of omgekeerd.

Zodat dit jou niet overkomt, laten we je enkele belangrijke verschillen zien! Amerikaans Engels (AE) en Brits Engels (BE) verschillen vaak in woordenschat, spelling, uitspraak en in grammatica.

De verschillende uitdrukkingen

Sommige woorden zijn anders in Amerikaans en Brits Engels. Hier volgen enkele voorbeelden:

AE

BE

Nederlands

vacation holiday vakantie
chips crisps chips
fries chips friet
soccer football voetbal
lift elevator lift
check bill rekening
garbage rubbish vuilnis
stove cooker fornuis
movie film film
apartment flat appartement
rent hire huren
match game wedstrijd
mom mum mama
subway underground metro

De spelling

 • Wanneer Amerikaanse woorden eindigen op "-of", eindigen Britse woorden meestal op "-our".

Bijvoorbeeld:

   
color (AE) colour (BE) kleur
flavor (AE) flavour (BE) smaak
neighbor (AE) neighbour (BE) buurman
 • Wanneer Amerikaanse woorden eindigen op "-er", eindigen Britse woorden meestal op "-re".

Bijvoorbeeld:

   
theater (AE) theatre (BE) theater
meter (AE) metre (BE) meter
center (AE) centre (BE) centrum
 • Als Amerikaanse woorden eindigen op "-ize", eindigen Britse woorden meestal op "-ise".

Bijvoorbeeld:

   
apologize(AE) apologise (BE) verontschuldigen
organize (LR) organise (BE) organiseren
realize (AE) realise (BE) realiseren
 • In het Amerikaans hebben woorden vaak maar één medeklinker, terwijl ze er in het Brits twee hebben.

Bijvoorbeeld:

   
traveled (AE) travelled (BE) gereisd
jewelery (AE) jewellery (BE) sieraden
candeled (AE) cancelled (BE) geannuleerd
 • Andere verschillende spellingen:
cozy (AE) cosy (BE) comfortabel
catalog (AE) catalogue (BE) catalogus

De uitspraak

 • Amerikanen spreken alle "r"-klanken duidelijk uit, terwijl de Britten de "r" vaak alleen als eerste klank in het woord uitspreken. Als de "r" in het midden van een woord staat, is deze meestal nauwelijks hoorbaar, maar de nadruk ligt meer op de klinker (far klinkt als "fa")
 • In Amerikaans-Engels klinkt de letter "t" meer als een "d" (better klinkt als "bedder"). In het Brits hoor je duidelijk de "t".
 • In sommige woorden, zoals dansen of niet kunnen, wordt de "a" uitgesproken als een "ä" in het Amerikaans - meer als een lange "a" in het Brits

Er zijn veel verschillen in uitspraak - het is nuttig om ze te horen om ze beter te begrijpen. Kijk bijvoorbeeld een Amerikaanse film en dan een Britse film en je merkt al snel de verschillen in uitspraak.

Grammatica

Er zijn verschillen in de voorzetsels in sommige gevallen:

 • In het Amerikaans zegt men bijvoorbeeld "on the weekend", terwijl men in het Brits bijna altijd "at" gebruikt als het over een tijd gaat, d.w.z. "at the weekend".
 • In het Amerikaans is 'write' altijd alleen, terwijl men in het Brits ook 'write to' zegt, zoals in 'I promised to write a letter to her'.
 • Het voltooid deelwoord van "to get" verschilt:
• AE: get got gotten
• BE: get got got
 • Collectieve zelfstandige naamwoorden (zoals "team") kunnen in het Brits-Engels meervoud zijn als ze verwijzen naar de individuele leden. In Amerikaans Engels moeten ze in het enkelvoud staan:

• AE: The Team is good
• BE: The Team are good

Wil je een Brits of Amerikaans dialect leren? Tijdens een taalreis leer je spreken als een local! Ontdek nu taalreizen met PLUS Taalreizen naar Amerika of Engeland »

Online cursus

Effectief vreemde talen verdienen in het comfort van je eigen huis met echte leraren!

Naar het aanbod

En verzeker jezelf van 5% loyaliteitskorting op uw volgende taalreis!