Examencursus Engels: Cambridge examen

Meerdere keren per jaar starten op onze taalscholen tientallen cursisten van allerlei nationaliteiten met de Cambridge examencursus. Voor een langere tijd werken ze samen toe naar hun doel: één van de vijf Cambridge diploma's halen. Cambridge studenten krijgen vaak de beste docenten van de taalschool en worden met raad en daad bijgestaan tijdens deze periode. Het is een grote stimulans om samen met een groep leeftijdsgenoten toe te werken naar het internationale Cambridge examen. Slaag je voor het examen? Dan ontvang je een internationaal erkend diploma. Het slagingspercentage ligt zeer hoog. Voor de scholen is het dan ook belangrijk om hun goede reputatie en hoge slagingspercentages in stand te houden. Ook wanneer je dyslexie hebt, kun je meedoen aan deze cursus. Wanneer je dit vroegtijdig aangeeft, kun je namelijk meer tijd krijgen voor het examen.

Bestemmingen en startdata Cambridge examen

Op onderstaande bestemmingen wordt de Cambridge examencursus aangeboden. Wil je meer weten over de inhoud van de cursus? Klik dan op de naam van de bestemming. In deze tabel staan de startdata en de duur van de cursus. Prijzen en examendata zijn op aanvraag.

Startdata 2024 B2 First en CAE: De Cambridge ESOL examens worden wereldwijd erkend door onderwijsinstellingen
onderwijsinstellingen en bedrijven als bewijs van taalvaardigheid wereldwijd. Cambridge Engels certificaten worden erkend door universiteiten, immigratie
autoriteiten en werkgevers in de meeste Engelstalige landen. Het examen kan op papier of op de computer worden afgenomen.
informatie over de examendatum. Examengeld niet inbegrepen.

 • Cursus: 20 +10 lessen per week
 • Cursusduur: min. 4 weken
 • Deelnemers: 10 -15
 • Kosten per week: vanaf 200 EU
 • Bestemmingen: Malta, Londen

elke maand volgens onderstaande schema:

A1-A2: Elke eerste maandag van de maand
B1: Elke tweede maandag van de maand
B2: Elke derde maandag van de maand
C1: Elke vierde maandag van de maand

LET OP! De cursus duurt het aangegeven aantal weken, het Cambridge examen zelf vindt vervolgens plaats in de daarop volgende week, dus een extra week(end) verblijf is noodzakelijk.

De niveaus

Op alle scholen word je de eerste dag(en) uitgebreid getest om te kijken wat je huidige niveau is. Op basis daarvan wordt het te behalen Cambridge niveau bepaalt. De 4 niveau's zijn:

 • PET (Preliminary English Test, level 2):
  lower intermediate level
 • B2 First (Werd eerder FCE genoemd, level 3):
  upper intermediate level (B2)
 • CAE (Certificate in Advanced English, level 4):
  lower advanced level (C1)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English, level 5):
  upper advanced level (C2)

Het Cambridge examen

De taalscholen werken vaak samen met een examencenter in de stad waar het examen gedaan kan worden. Op sommige scholen kun je het examen op de school zelf doen. Let op dat je je tijdig inschrijft voor het examen! De school kan je adviseren en helpen bij de inschrijving.

Als voorbeeld volgt hier wat je kunt verwachten wanneer je examen doet in het B2 First certificate (Werd bekend onder de naam FCE) (level 3):

Het B2 First is een basis niveau examen. Dit examen vereist kennis van alle facetten van de Engelse taal, en is wijdverspreid erkend in de handel en industrie, maar ook als toelating voor universiteiten en andere organisaties en instituten.

Het examen bestaat uit 5 onderdelen:

Leesvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Grammatica en woordenschat
Luistervaardigheid
Spreekvaardigheid
 • Paper One - leesvaardigheid; 1 uur 15 minuten. De kandidaten worden getest op hun vermogen begrijpend te lezen, kernpunten uit een tekst te halen en een tekst detailleren/samenvatten. Verder moet men een tekst kunnen structureren, of bepaalde informatie eruit kunnen lichten. De kandidaat moet een tekst kunnen samenvatten en de belangrijke punten kunnen aanstrepen. Bijvoorbeeld uit tijdschriften- en krantenartikelen, informatiemateriaal (brochures, gidsen), advertenties en boeken.
 • Paper Two - schrijfvaardigheid; 1 uur 30 minuten. Het examen is ontworpen om de kandidaat te testen of hij/zij een tekst met een bepaald doel en aan een bepaald persoon kan schrijven: brieven, artikelen, rapporten en essays. De examinatoren testen de kandidaten op woordenschat en toepassing daarvan op de schrijfvaardigheid in de Engelse taal. De kandidaten moeten één verplicht onderdeel uitvoeren en één keuzeopdracht.
 • Paper Three - grammatica; 1 uur 15 minuten. De kandidaten worden getest op woordenschat en grammatica. Paper Three bestaat uit vijf onderdelen, met in totaal 65 vragen.
 • Paper Four - luistervaardigheid; 40 minuten. De kandidaten worden getest op hun vermogen belangrijke punten, details of specifieke informatie uit een tekst te halen. Daarnaast moet men uit bijvoorbeeld radio- en telefoongesprekken, conversaties, interviews en publieke mededelingen de kernpunten kunnen halen. Het examen bestaat uit twee langere opgenomen teksten en twee kortere. In totaal bevat het examen 30 vragen.
 • Paper Five - spreekvaardigheid; ± 14 minuten. Het examen is ontworpen om de kandidaten te testen op hun vermogen persoonlijke en feitelijke informatie uit te wisselen, daar expressie aan te geven en houdingen en meningen van anderen te analyseren.Beoordeling:Alle onderdelen (Papers) zijn qua beoordeling gelijk aan elkaar. Voor elk onderdeel kan men 40 punten halen. In totaal zal dat resulteren in 200 punten.

Resultaten

Een voldoende voor het examen hebben kandidaten met de beoordeling A, B of C. Kandidaten met een D, E en U (Unclassified) zijn gezakt. Het uiteindelijke cijfer is een gemiddelde van de 5 onderdelen.

Administratieve informatie

Het examengeld is niet inclusief, maar wordt ter plekke op de school betaald.

Overige informatie

Kopieën van het reglement, details over de toelatingsprocedure, examenkosten, een handboek met gedetailleerde informatie over het examen, het toekennen van resultaten, voorbeeld examens en andere informatie over het Cambridge examen kan men opvragen via: Marketing Division UCLES
1 Hills Road
Cambridge CB1 2EU
Groot-Brittannië
Tel: +44 1223 55 33 11
Fax: +44 1223 46 02 78

Meer informatie over onze bestemmingen: