De tegenwoordige voltooid verleden tijd begrijpen: Vorming, gebruik en signaalwoorden.

Laten we samen de Engelse tegenwoordige tijd leren! Je zult zien dat het niet zo moeilijk is als het op het eerste gezicht lijkt. Als je de Simple Present tense al kent, ben je goed op weg om de Present Perfect tense onder de knie te krijgen.

We laten je stap voor stap zien hoe je de tegenwoordige tijd vormt en in welke situaties je die het beste kunt gebruiken. Je krijgt ook veel voorbeeldzinnen en nuttige signaalwoorden die je helpen om deze tijd snel te begrijpen en vol vertrouwen te gebruiken. Laten we beginnen!


De vorming van de voltooid tegenwoordige tijd

Om de voltooid tegenwoordige tijd te vormen, heb je het werkwoord hebben of heeft nodig. Afhankelijk van welk persoonlijk voornaamwoord je bedoelt. Je hebt ook het voltooid deelwoord nodig van het werkwoord dat je in de voltooid verleden tijd wilt gebruiken. Voor het voltooid deelwoord, in het gewone geval, hoef je alleen maar het achtervoegsel -ed aan het werkwoord toe te voegen. Kijk naar de volgende formule voor het vormen van de Tegenwoordige Volmaakte Tijd:

Persoonlijk voornaamwoord + have/has + werkwoord met -ed = Tegenwoordige Volmaakte Tijd.

Om je kennis van de Tegenwoordige Volmaakte Tijd verder te verdiepen, moet je zeker ook de volgende voorbeeldzinnen bekijken. Het is ook een goed idee om je eigen zinnen in de Tegenwoordige Volmaakte Tijd te formuleren. Deze oefening zal je helpen de Tegenwoordige Volmaakte Tijd nog sneller te begrijpen.

Voorbeeldzinnen voor de tegenwoordige tijd

Werkwoord Present Perfect Voorbeeld
walk have walked I have walked to the store.
play have played She has danced in many competitions.
listen have listened We have cooked dinner together.
watch have watched He has watched that movie three times.
clean have cleaned They have studied English for two years.
talk have talked You have played soccer with us before.
love have loved The dog has barked all night long.
help have helped She has worked hard on that project.
cook have cooked We have visited that museum twice.
dance have danced He has painted his bedroom blue.

Onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Er zijn een aantal onregelmatigheden in de voltooid tegenwoordige tijd. Deze onregelmatigheden komen echter alleen voor in verband met het voltooid deelwoord. Als je het voltooid deelwoord in het Engels nog niet hebt bestudeerd, moet je dat doen bij het leren van de tegenwoordige perfecte tijd. Je hebt het voltooid deelwoord ook nodig in andere tijden van de Engelse grammatica.

Bekijk de volgende voorbeelden van onregelmatige werkwoorden in de voltooid verleden tijd:

Tegenwoordige perfecte tijd Voorbeeld
have gone I have eaten breakfast already.
has eaten They have visited Paris several times.
have seen She has studied English for three years.
has written We have played tennis every weekend.
have taken He has worked for the company for five years.
has sung You have cleaned the kitchen nicely.
have spoken The dog has chased the cat up a tree.
has driven She has written a novel.
have broken They have seen that movie before.
has chosen He has lost his keys again.

Voegt het persoonlijk voornaamwoord en het werkwoord samen in de tegenwoordige tijd.

In het gesproken Engels wordt vaak een verkorte vorm van de tegenwoordige perfecte tijd gebruikt door het persoonlijk voornaamwoord en het hulpwerkwoord have/had te combineren. In het negatief wordt het woord in de verkorte vorm niet gecombineerd met het werkwoord hebben en omgezet in haven't. Deze spelling is meer informeel en moet daarom niet in elke tekst worden gebruikt.

In het volgende overzicht laten we je zien hoe dit eruit ziet:

Reduction without cancellation

I have walked I've walked
You have travelled You've travelled
They have played They've played

Shortening with cancellation

I have walked I haven't walked
You have travelled You haven't travelled
They have played They haven't played

Het gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd

De voltooid tegenwoordige tijd is een Engelse tijd die wordt gebruikt om handelingen of gebeurtenissen uit het verleden te beschrijven die verband houden met het heden. Daarom wordt hij gebruikt wanneer de exacte tijd van de actie niet bekend of niet relevant is.

  • Een actie uit het verleden heeft nog steeds effect in het heden
  • Een actie uit het verleden heeft een effect op het heden
  • Actie is voltooid in het verleden, maar heeft nog steeds effect op het heden
  • Een voltooide actie uit het verleden heeft een verband met het heden.

Om het gebruik te internaliseren, kunt u het beste kijken naar de volgende voorbeeldzinnen voor de Tegenwoordige Volmaakte Tijd. Naast de voorbeeldzinnen geven we je ook signaalwoorden voor de Tegenwoordige Volmaakte Tijd. Deze laten je zien wanneer je de Tegenwoordige Volmaakte Tijd moet gebruiken als je Engels spreekt.

Signaalwoorden voor de Tegenwoordige Perfecte Tijd met voorbeeldzinnen

Signaalwoord Voorbeeld
Already I have already finished my homework.
Yet Have you finished your dinner yet?
Just I have just arrived at the train station.
Ever Have you ever been to Paris?
Never I have never been to Asia.
Recently Have you seen any good movies recently?
So far I have visited three countries so far this year.
Up to now Up to now, I have only heard good things about the new restaurant.

Verbeter je Engels met Sprachcaffe

High School verblijf in het buitenland

Breng een uniek schooljaar door in het buitenland.

Meer informatie »

Online cursus Engels leren

Leer Engels vanuit het comfort van je huis met de online cursus

Meer informatie »