Engelse grammatica begrijpen

Engelse grammatica is gemakkelijker te leren dan de grammatica van andere talen. Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de Engelse grammatica. Dit overzicht moet je helpen om de Engelse grammatica beter te begrijpen en het maken van een leerplan te vergemakkelijken.

We bekijken alle Engelse spraakdelen samen en duiken in de Engelse tijden. Vooral de Engelse tijden zijn een belangrijk onderdeel van de Engelse grammatica. Daarom moet je dit onderwerp uitgebreid bestuderen. We zullen je helpen om de Engelse grammatica te begrijpen.


Basisbegrippen van de Engelse grammatica begrijpen

Om de Engelse grammaticaregels beter te begrijpen, is het belangrijk enkele Engelse basistermen te kennen. Als je deze termen kent, wordt het voor jou veel gemakkelijker om de uitleg te volgen en de regels toe te passen. Daarom raden wij je aan de termen en hun betekenis te begrijpen aan de hand van de bijbehorende spraakdelen. Wij laten je alle 9 Engelse woordsoorten zien die je nodig hebt om Engelse grammatica te leren en te begrijpen.

Klik hier voor uitleg van Engelse spraakdelen »


De tijden van de Engelse grammatica begrijpen

Engelse tijden kunnen een uitdaging vormen voor leerlingen, omdat er veel verschillende vormen en gebruiken zijn. Om de Engelse grammaticale tijden te begrijpen, is het belangrijk systematisch te werk te gaan en de verschillende tijden één voor één te bekijken.

Een goed begin is het vertrouwd raken met de basistijden. De Engelse taal kent verschillende basistijden, waaronder de Simple Present, Simple Past, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple en Future Perfect. Elke tijd heeft zijn eigen regels en gebruiken die moeten worden begrepen.

Het begrijpen van de regels en het gebruik kan moeilijk zijn, maar met oefening en geduld kan je een goed begrip ontwikkelen van de Engelse tijden. Het kan nuttig zijn regelmatig met moedertaalsprekers te spreken of Engelse teksten te lezen om een gevoel voor de verschillende tijden te ontwikkelen.

Om de regels van de Engelse tijden te begrijpen, heb je een goed begrip nodig van de Engelse grammatica, vooral van werkwoorden en hun vervoegingen. Om je daarbij te helpen, hebben we alle tijden van de Engelse taal voor je uitgelegd. Bekijk de uitleg van de tijd waar je nu mee bezig bent en leer samen met ons Engelse grammatica.

The three English tenses at a glance


De zinsbouw van de Engelse taal

De Engelse grammatica volgt enkele specifieke regels en patronen als het gaat om zinsbouw. Je moet vertrouwd raken met deze regels van de Engelse grammatica. De Engelse grammatica volgt haar eigen regels.

Zodat je zonder fouten zinnen in het Engels kunt vormen, laten we je hieronder zien hoe je de Engelse grammatica correct gebruikt en hoe je goede zinnen in de Engelse taal formuleert. De basisstructuur van Engelse zinnen volgt de SPO-regel. We zullen je nu kennis laten maken met deze grammaticale regel.

Wat is de SPO regel in Engelse grammatica?

In principe worden Engelse zinnen opgebouwd volgens de SPO-regel. De SPO-regel beschrijft de volgorde waarin de bestanddelen van Engelse zinnen worden opgebouwd. Als regel volgt de Engelse grammatica de strikte volgorde van onderwerp-predikaat-voorwerp. Het volgende voorbeeld van een eenvoudige Engelse zin illustreert de zinsbouw volgens de SPO-regel.

Voorbeeldzin: Paul (onderwerp) leert (predicaat/werkwoord) Engels (object).

Ongeveer 35% van alle talen gebruiken deze zinsbouw. Vooral Europese talen gebruiken de SPO-regel. In het Duits bijvoorbeeld wordt de SPO-regel niet gebruikt, omdat de zinsdelen onderwerp, predikaat en lijdend voorwerp niet hun vaste plaats hebben.

Engelse zinnen met plaats en tijd en manier

De regel "plaats voor tijd" geldt voor plaats- en tijdinformatie in Engelse zinnen. Deze regel stelt dat als plaats en tijd aan het eind van de zin staan, plaatsinformatie altijd vóór tijdinformatie moet worden geplaatst. De volgende voorbeeldzin illustreert de regel.

Hier volgt een voorbeeld: Ik studeer Engels in Frankfurt sinds 2022.

Hier zie je dat de plaatsinformatie Frankfurt vóór de tijdinformatie sinds 2022 is geplaatst. Aan de regel "plaats voor tijd" is dus voldaan met deze Engelse zin. Als je iets wilt beschrijven in je Engelse zin (Hoe is iets), vermeld je de informatie meestal aan het eind van de zin. Je moet echter in gedachten houden dat de informatie vóór de informatie over plaats en tijd moet worden geplaatst. Voor beschrijvingen in combinatie met plaats- en tijdsinformatie kun je het beste de grammaticale regel "How follows Where follows When" onthouden. Hieronder vind je een voorbeeldzin waarin dit schema wordt toegepast.

Voorbeeldzin: We studeerden sinds het begin van de zomer samen in Malta.

In deze voorbeeldzin is het woord samen het beschrijvende deel van de zin. Het woord samen beschrijft dus de manier van studeren. Volgens de Engelse grammaticaregel "Hoe - Waar - Wanneer" volgt daarna de regel "plaats voor tijd". De plaats Malta komt dus voor de tijd begin zomer.

Informatie over frequentie in Engelse zinsopbouw

Voor frequentie-informatie in Engelse zinnen moet je letten op het predikaat. Als het predikaat van je Engelse zin uit slechts één woord bestaat, moet de frequentie-informatie tussen het onderwerp en het predikaat worden geplaatst. Het volgende voorbeeld illustreert dit:

Voorbeeldzin: Ik neem altijd mijn fiets.

In dit voorbeeld zie je dat de frequentie-informatie altijd vóór het predicaat take wordt geplaatst. Het is anders als het predicaat van jouw Engelse zin uit twee of zelfs meer woorden bestaat. In dat geval moet je de frequentie-informatie vóór het eerste woord van het predicaat plaatsen.

Voorbeeldzin: Ik zal nooit een trein missen.

Uit dit voorbeeld blijkt dat de frequentie-informatie nooit vóór het eerste woord van het predikaat komt.

Engelse grammaticaregels over het onderwerp vragen

In het Engels zijn er verschillende manieren om vragen te stellen. Er zijn echter enkele basisregels en -structuren die gebruikt worden bij het formuleren van vragen. Hier zijn de belangrijkste vijf punten om in gedachten te houden bij het vormen van Engelse vragen. We laten hieronder zien wat deze punten zijn.

Gebruik de vraagwoorden van de Engelse taal

Er zijn 6 verschillende vraagwoorden in de Engelse taal. Dit zijn "wie", "wat", "waar", "wanneer", "waarom" en "hoe" . Engelse vragen beginnen meestal met deze vraagwoorden. Afhankelijk van het vraagwoord wordt een ander stukje informatie gevraagd.

Gebruik van inversie

Wanneer bepaalde bijwoorden en uitdrukkingen zoals "never", "rarely", "seldom", "hardly", "barely" of "not only" worden gebruikt, wordt de onderwerp-werkwoord volgorde omgekeerd. Hier zijn twee voorbeelden van Engelse vragende zinnen met omkering: "Never have I seen such a beautiful sunset" en "Not only did he finish the race, but he also won it".

Vragen stellen met modale werkwoorden

In het Engels worden vragen ook vaak gevormd met behulp van modale werkwoorden. Bij het gebruik van modale werkwoorden zoals "can", "should", "must", "will" of "would" wordt het modale werkwoord direct voor het onderwerp geplaatst. Hier zijn twee voorbeelden van vragen met modale werkwoorden: "Kun je me helpen?" en "Moet ik de dokter bellen?".

Het gebruik van hulpwerkwoorden

In het Engels worden vragen vaak gevormd met behulp van hulpwerkwoorden. Ook hier zijn twee voorbeeldvragen die hulpwerkwoorden gebruiken om de vraag te vormen: "Hou je van pizza?" en "Ga je naar het feest?".

Typen vragen in Engelse grammatica

English Explanation  
Question with question word An open question in which the W question words are used. Where are you travelling to this summer?
Question tag Question to confirm a statement. The weather is nice, isn't it?

Verbeter jouw Engelse grammatica tijdens een taalreis

Wilt jij je Engels verbeteren? Start dan nu uw onvergetelijke taalreis naar het Engelstalige land van uw keuze!

Vind jouw Engelse taalreis

De basisregels voor het plaatsen van komma's in de Engelse grammatica

Komma's in de Engelse grammatica kunnen soms verwarrend en niet zo gemakkelijk te begrijpen zijn. Daarom is het goed om enkele basisregels voor het plaatsen van Engelse komma's te onthouden. Deze zullen je helpen om de juiste plaats voor de komma te vinden in je Engelse zinnen. Het volgende overzicht geeft je een idee van de basisregels voor het plaatsen van Engelse komma's.

Komma's tussen twee hoofdzinnen

Tussen twee hoofdzinnen moet altijd een komma staan. Je kunt een hoofdzin herkennen aan het feit dat de zin ook op zichzelf kan staan zonder zijn betekenis te verliezen. Als twee hoofdzinnen met elkaar verbonden zijn, moet tussen beide hoofdzinnen een komma staan. Het volgende voorbeeld illustreert dit.

Voorbeeldzin: Linda reisde naar Malta, en genoot van haar zomer terwijl ze Engels leerde.

Plaatsing van komma's in tussenzinnen en bijzinnen

Als je een tussenzin of ondergeschikte bijzin in je Engelse zin opneemt, moet je een komma plaatsen vóór de tussenzin of ondergeschikte bijzin. U kunt een bijzin herkennen aan het feit dat de hoofdzin zinvol is zonder de informatie die in de bijzin of het tussenvoegsel wordt genoemd. Hier volgt een voorbeeld van deze Engelse komma-regel.

Voorbeeld: Linda, die haar vakantie op Malta heeft doorgebracht, heeft haar Engels aanzienlijk verbeterd.

Komma-instelling voor opsommingstekens

Wanneer meer dan twee bijvoeglijke naamwoorden of drie of meer hoofddelen, zinnen of woorden elkaar opvolgen, wordt een komma geplaatst. Bekijk voor een beter begrip het volgende voorbeeld van het plaatsen van komma's in opsommingen.

Voorbeeldzin: Hij pakte zijn koffer, ging naar het vliegveld en nam een vlucht naar Malta.