Inzicht in de tegenwoordige progressieve tijd: Vorming, gebruik en signaalwoorden

De Present Progressive tense (ook wel Present Continuous tense genoemd) wordt gebruikt voor handelingen die op dat moment plaatsvinden of tijdelijk zijn. In tegenstelling tot de Enkelvoudige Tegenwoordige Tijd wordt de Tegenwoordige Progressieve Tijd gevormd door de vorm "zijn" en de werkwoordszin te gebruiken.

We laten je zien hoe je de tegenwoordige tijd vormt, wanneer je die gebruikt, en geven je enkele voorbeeldzinnen en signaalwoorden die je helpen de tegenwoordige tijd snel te begrijpen.


De vorming van de tegenwoordige tijd

Om de tegenwoordige progressieve tijd te vormen, moet je het werkwoord " to be" vervoegen in de enkelvoudige tegenwoordige tijd (am, is, are) en het volgende werkwoord vormen in het gerundium ( stamvorm). Je krijgt het gerundium van een werkwoord door het werkwoord te eindigen met de uitgang -ing.

Voor een beter begrip kun je de volgende voorbeeldzinnen in de tegenwoordige tijd bekijken. Door zelf enkele zinnen in de tegenwoordige tijd te schrijven, verdiep je je kennis en krijg je meer vertrouwen in het vormen van deze tijd.

Het gebruik van de tegenwoordige tijd

Als je in het Engels wilt uitdrukken dat iets nu gebeurt, moet je de tegenwoordige progressieve tijd gebruiken. Zo kun je uitdrukken dat een actie, toestand of toestand in het heden tijdelijk en niet permanent is.

Bovendien kun je de tegenwoordige progressieve tijd gebruiken om aan te geven dat een actie of toestand gepland is en in de nabije toekomst zal plaatsvinden. Je kunt het beste de volgende signaalwoorden bekijken, samen met voorbeeldzinnen, om een beter gevoel te krijgen voor het gebruik van de tegenwoordige progressieve tijd.

Voorbeeldzinnen voor de tegenwoordige progressieve tijd

Werkwoord

Voorbeeld

To go

I am going to the gym.

To walk

You are walking to the park.

To eat

Frank is eating his lunch.

To cook

They are cooking dinner.

To read

We are reading an exciting book.

To present

Paul is presenting his project in the meeting.

To throw

Laura is throwing the ball for her dog.

To clean

I am cleaning my kitchen.

To write

They are writing their exam.

Signaalwoorden voor de tegenwoordige progressieve tijd

Signaalwoord

Voorbeeld

Now

I am studying English now.

At the moment

He is playing video games at the moment.

Currently

They are currently working on a new project.

Right now

She is watching a movie right now.

Look!, Listen!

Look! He is dancing in the street.

Next

I am meeting my friend next week.

Soon

She is soon graduating from university.

Tomorrow

They are leaving for vacation tomorrow.

Tonight

We are staying home tonight.

Verbeter je Engels met PLUS Taalreizen

High School verblijf in het buitenland

Breng een uniek schooljaar door in het buitenland.

Meer informatie »

Online cursus Engels leren

Leer Engels vanuit het comfort van je huis met de online cursus

Meer informatie »