De eenvoudige verleden tijd begrijpen: Vorming, gebruik en signaalwoorden

De simple past tense wordt in de Engelse grammatica de Simple Past tense genoemd en beschrijft toestanden en handelingen in het verleden. Het is de eerste verleden tijd waarmee studenten Engels leren omgaan.

Daarnaast laten we je typische onregelmatige werkwoorden zien, zoals be in de Simple Past tijd en verduidelijken we onze uitleg met behulp van signaalwoorden die naar de Simple Past verwijzen. Al onze uitleg wordt praktisch uitgelegd met voorbeeldzinnen.

De Engelse verleden tijd in één oogopslag

Regelmatige werkwoorden: Regelmatige werkwoorden worden vervoegd in de verleden tijd door "-ed" toe te voegen aan het einde van de infinitief.

Onregelmatige werkwoorden: Onregelmatige werkwoorden hebben geen vaste regel voor hoe ze worden vervoegd in de verleden tijd, dus het moet worden onthouden.

Gebruik van de verleden tijd: De verleden tijd wordt gebruikt om handelingen of gebeurtenissen uit het verleden te beschrijven.

De vorming van de eenvoudige verleden tijd in het Engels

Om de eenvoudige verleden tijd te vormen, moet je het juiste voegwoord van het werkwoord kennen. Voor regelmatige werkwoorden moet je gewoon het achtervoegsel -ed toevoegen aan de stam van het werkwoord. Bij onregelmatige werkwoorden is het een beetje anders. Hier moet je de vervoeging van de werkwoorden uit je hoofd leren.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van regelmatige werkwoorden en enkele onregelmatige werkwoorden die je kunt gebruiken om Engelse grammatica te leren.

Regelmatige werkwoorden van de eenvoudige verleden tijd in het Engels

To talk

I talked
You talked
He/She/It talked
We talked
They talked

Example sentences in Simple Past tense

Wetalkeda lot about our past experiences.
I
talkedto my friends about every topic we could think of.
He
talkedto his teacher about our homework from yesterday.

To walk

I walked
You walked
He/She/It walked
We walked
They walked

Example sentences in Simple Past tense

Iwalkedto school every morning.
They
walkeda hundred miles to get to the restaurant.
She
walkeda lot in her youth.

Irregular verbs in simple past tense

To be

I was
You were
He/She/It was
We were
They were

To become

I became
You became
He/She/It became
We became
They became

To get

I got
You got
He/She/It got
We got
They got

Dit waren slechts enkele onregelmatige werkwoorden in de eenvoudige verleden tijd. Bekijk voor de volledige lijst onze blogpost over onregelmatige Engelse werkwoorden.

Het gebruik van de eenvoudige verleden tijd

Het gebruik van de eenvoudige verleden tijd is snel uitgelegd. Je gebruikt de eenvoudige verleden tijd wanneer je spreekt over een toestand of gebeurtenis die al is voltooid. De toestand of gebeurtenis waarover wordt bericht, heeft dus in het verleden plaatsgevonden en is ook in het verleden voltooid. De volgende signaalwoorden voor de Engelse Simple Past tense zijn:

Signaalwoorden voor de eenvoudige verleden tijd

  • Last year, Last month, Last week ...
  • Yesterday
  • Last Friday, Last Monday ...
  • Last summer, Last autumn ...
  • Last January, Last May ...
  • In 1992 ...
  • An hour ago, a few minutes ago ...

Voorbeeldzinnen

Last week Peter got his favorite toy as a present.
Yesterday I talked with my parents about my future goals.
Last Monday was my mother's birthday.
Last summer Jane spent a lot of time outdoors.
Last May, Pete went on a language trip to London to improve his English.
In 1996 Paula and Marc worked as a construction worker.
An hour ago Frank ate a chocolate cake.

Het beste is om nu een paar zinnen te schrijven in de eenvoudige verleden tijd met behulp van deze signaalwoorden. Wees creatief en gebruik woorden uit je bestaande woordenschat. Dit zal je helpen om de Engelse Simple Past tendens snel onder de knie te krijgen.


Verbeter je Engels met Sprachcaffe

High School verblijf in het buitenland

Breng een uniek schooljaar door in het buitenland.

Learn more »

Online cursus Engels leren

Leer Engels vanuit het comfort van je huis met de online cursus

Leer meer »
Angielski Malta

Engels leren tijdens een taalreis

Engels leren in een Engelstalig land.

Learn more »