Inzicht in de toekomende tijd: Vorming, gebruik en voorbeeldzinnen

De Engelse tense Going-to-future is niet zo moeilijk te begrijpen als je op het eerste gezicht zou denken. We laten je zien hoe je in het Engels iets uitdrukt dat in de toekomst zal gebeuren en gepland is. Leer met ons de Engelse going-to-future tense. We laten je in gedetailleerde uitleg zien hoe je de toekomende tijd vormt en wanneer je die moet gebruiken.


De vorming van de toekomende tijd

De toekomende tijd volgt een speciale regel die je moet beheersen om de toekomende tijd correct te vormen. Hij is heel gemakkelijk te begrijpen en je hoeft hem alleen maar toe te passen als een formule. Bekijk hier de regel voor de toekomende tijd:

Onderwerp + vorm van het werkwoord "[to be]" + going to + volledig werkwoord.

Gelukkig zijn er geen uitzonderingen of onregelmatigheden in de vorming van de toekomende tijd. Je hoeft alleen maar de regels voor het vormen van de toekomende tijd te leren en ze te gebruiken om zelf enkele zinnen te vormen, en je zult begrijpen hoe je Engelse zinnen in de toekomende tijd moet vormen. Bekijk ook de volgende voorbeeldzinnen in de toekomende tijd om beter te begrijpen hoe je deze toekomende tijd vormt. De vetgedrukte gebieden in de voorbeeldzinnen helpen je de regel van de toekomende tijd in de Engelse zinnen te herkennen.

Voorbeeldzinnen voor de vorming van de toekomende tijd

I am going to watch a movie tonight.
They are going to cook dinner together.
She is going to meet her friends at the park.
We are going to study for our exam tomorrow.
He is going to play soccer with his team this weekend.
You are going to read a book before bed.
The company is going to launch a new product next month.
They are going to travel to Europe next summer.
She is going to buy a new car soon.
We are going to learn how to play the guitar.

Het gebruik van de toekomende tijd

De toekomende tijd wordt gebruikt wanneer je in het Engels wilt praten over iets dat in de toekomst zal gebeuren. Normaal gesproken gebruik je de going-to-future tijd om plannen of bedoelingen in de toekomst uit te drukken. Deze plannen en voornemens zijn al in het heden gemaakt en staan al vast gepland. De toekomende tijd wordt daarom, in tegenstelling tot de wil-toekomende tijd, altijd gebruikt als acties, plannen of voornemens al gemaakt zijn en al gepland en bedacht zijn.

Gebruik de toekomende tijd altijd voor:

  • Plannen voor de toekomst
  • Voornemens voor de toekomst
  • Prognoses op basis van informatie in het heden
  • Voorspelbare gebeurtenissen
  • Aankondigingen die in de toekomst zullen plaatsvinden

Voor een beter begrip van de toekomende tijd kun je de volgende voorbeeldzinnen bekijken. Deze zijn opzettelijk geformuleerd om het gebruik van de toekomende tijd bijzonder duidelijk te maken.

Uitleg van de toekomende tijd aan de hand van voorbeeldzinnen

Voorbeeldzin Gebruik
I will travel to Japan next year Future plan
We will move into a bigger flat this year Future plan
He will study harder to get better grades Future plan
From now on I will eat healthier Future plan
The clouds are getting darker. It looks like it's going to rain. Forecast
The car is going too fast. If it doesn't slow down, it will cause an accident. Prediction
The train leaves in five minutes. We will be late if we don't hurry. Predictable events
Next weekend we will have a party for her birthday. Prediction
Mike and Clara will need more time for this project. Announcement

Signaalwoorden voor toekomende tijd

Om je te helpen herkennen wanneer je de toekomende tijd moet gebruiken, moet je ook kijken naar enkele signaalwoorden voor de toekomende tijd. Deze signaalwoorden helpen je om de zeer nuttige Engelse toekomende tijd te gebruiken. Merk op dat je voor sommige signaalwoorden ook de toekomende tijd moet gebruiken.

Hieronder vind je een lijst met signaalwoorden voor de toekomende tijd met illustratieve voorbeeldzinnen.

Signaalwoord Voorbeeld
Intend I intend to study abroad next year.
Plan We are planning to visit our grandparents this summer.
Tomorrow I will clean my room later.
Next week/month/year She will start her new job next week.
Later He will finish his homework tonight.