Het begrijpen van de wil-toekomst tijd: Vorming, gebruik en voorbeeldzinnen

De Engelse will-future tijd is een van de belangrijkste tijden van de toekomst. Dus als je voorspellingen, beloften of spontane beslissingen wilt uitdrukken in het Engels, moet je de will-future begrijpen. Wij helpen je de will future te begrijpen. We geven je een regel voor het vormen van de will future en laten je in detail zien wanneer je die moet gebruiken.


De vorming van de Toekomstige Tijd

De Engelse tijd will-future volgt een regel die je gewoon moet leren en toepassen. Gelukkig zijn er geen onregelmatigheden die van deze regel afwijken. Daarom raden we je aan wat tijd te besteden aan het bestuderen van deze regel. Bekijk hier de regel voor het vormen van de wil-toekomst tijd:

Onderwerp + will + werkwoord (basisvorm).

Zoals je ziet, heb je voor het vormen van de will-toekomstige tijd het hulpwerkwoord "zal" nodig, zoals de naam al zegt. Dan hoef je alleen nog maar de basisvorm van het werkwoord in je zin te gebruiken en je hebt de will toekomende tijd al gevormd. Bekijk voor meer informatie de volgende voorbeeldzinnen.

She will start her new job next month.
They will buy a new house in the suburbs.
He will call you later tonight.
We will meet at the coffee shop tomorrow.
I will travel to Japan next year.

Het gebruik van de toekomstige wilstijd

De will future tijd wordt in het Engels gebruikt om processen, voorwaarden of handelingen te noemen die nog niet honderd procent zeker zijn. Je moet de will future tense ook gebruiken om te spreken over acties die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Je gebruikt de will future tense dus bij de volgende situaties:

  • Voorspellingen
  • Veronderstellingen
  • Voornemens
  • Beloften
  • Spontane beslissingen

Omdat het verschil tussen will-future tense en going-to-future tense erg klein is en je deze twee Engelse toekomende tijden gemakkelijk door elkaar haalt, is het belangrijk dat je het gebruik van will-future tense goed begrijpt. In tegenstelling tot going-to-future gebruik je de will-future tense dus om te praten over toekomstige gebeurtenissen die niet helemaal zeker zijn. Je kunt het beste de volgende voorbeeldzinnen in de will-future tense bekijken en gebruiken om je begrip van de will-future tense te verdiepen.

Voorbeeldzinnen Gebruik
I think it will rain tomorrow. Predictions
He will probably be late for the meeting. Assumption
I will study for the exam tomorrow. Intention
I will call you when I get home. Promise
I'm thirsty. I will get a glass of water. Spontanesous Decision

Signaalwoorden voor de Will future

Er zijn een paar signaalwoorden die wijzen op het gebruik van de Wils-toekomst. Je moet er echter rekening mee houden dat veel van de onderstaande signaalwoorden niet alleen het gebruik van de wil-toekomst aangeven. Vanwege de gelijkenis met going-to-future moet je voorzichtig zijn met sommige signaalwoorden en altijd onthouden dat de wil-toekomst altijd gebruikt wordt voor niet helemaal zekere toestanden in de toekomst.

Voorbeeldzinnen voor signaalwoorden  
Soon They will finish their project soon.
Later He will call you later tonight.
Eventually They will move to a bigger house eventually.
Probably I will probably go to the beach this weekend.
Maybe She will maybe come to the party tonight.
Perhaps I will perhaps take a nap this afternoon.
I think I think I will move to Mexico next year.
I believe I believe they will win the game.