Eenvoudige tegenwoordige tijd begrijpen: Vorming, gebruik en signaalwoorden

Aan het begin van je cursus Engels krijg je te maken met de Simple Present-tijd. Het is de basistijd van de Engelse taal en je moet er grondig mee vertrouwd raken. Het wordt gebruikt om te praten over acties, toestanden of gebeurtenissen in het heden.

We laten je zien hoe je de simple present tense vormt, wanneer je hem moet gebruiken en geven je enkele voorbeeldzinnen en signaalwoorden om hem snel te begrijpen.


Hoe de eenvoudige tegenwoordige tijd te vormen

De vorming van de tegenwoordige tijd wordt bij regelmatige werkwoorden gevormd met behulp van de infinitief, de basisvorm van het Engelse werkwoord. Alleen in de derde persoon enkelvoud wordt een -s of een -es toegevoegd. Je kunt je het gezegde "Hij, Zij, Het, de S moet mee" nog wel herinneren. Hieronder zie je twee regelmatige werkwoorden in de conjunctief. Je zult zien hoe gemakkelijk het is om de tegenwoordige tijd te begrijpen.

Regelmatige werkwoorden van de Eenvoudige Tegenwoordige Tijd in het Engels

To talk

I talk
You talk
He/She/It talks
We talk
They talk

Voorbeeldzinnen in de eenvoudige tegenwoordige tijd

We talk about our hobbies.
He talks about his favourite food.
I talk about my new job.

To walk

I walk
You walk
He/She/It walks
We walk
They walk

Voorbeeldzinnen in de eenvoudige tegenwoordige tijd

I walk to my parents.
Maria walks a Ten thousand steps every day.
We walk to the restaurant close by.

Onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Naast de gemakkelijk te begrijpen regelmatige werkwoorden zijn er ook enkele onregelmatige werkwoorden in de Enkelvoudige Tegenwoordige Tijd. Deze volgen geen uniforme structuur en moeten helaas uit het hoofd worden geleerd. De lijst van onregelmatige werkwoorden in de Eenvoudige Tegenwoordige Tijd in het Engels is echter relatief overzichtelijk in vergelijking met andere talen. Dit zal je helpen het Engels snel onder de knie te krijgen, ondanks dit kleine obstakel. Alleen de derde persoon enkelvoud is onregelmatig in de Eenvoudige Tegenwoordige Tijd.

Bekijk de volgende voorbeelden van onregelmatige werkwoorden in de Eenvoudige Tegenwoordige Tijd.

Onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd

To be

I am
You are
He/She/It is
We are
They are

Example sentences

I am at work.
You are already at the restaurant.
He is a doctor.
She is from Spain.
We are happy.
They are in the park.

To have

I have
You have
He/She/It has
We have
They have

Example sentences

I have a car.
You have my wallet.
He has his phone in his hand.
She has some free time.
We have a break.
You have too much money.

To go

I go
You go
He/She/It goes
We go
They go

Example sentences

I go to work in the morning.
You go to school.
He goes to the cinema.
She goes to the forest.
We go to the next bench.
They go to the kitchen.

Het gebruik van de eenvoudige tegenwoordige tijd

De simple present wordt gebruikt om handelingen, toestanden of gebeurtenissen te beschrijven die in het heden plaatsvinden. Een ander gebruik van de simple present is het doen van algemene uitspraken of het vermelden van feiten. Bekijk de onderstaande lijst om te leren wanneer de simple present te gebruiken:

  • Regelmatige, terugkerende handelingen
  • Algemene uitspraken
  • Huidige of permanente toestanden
  • Beschrijvingen van kenmerken
  • Wetenschappelijke feiten

Bij het gebruik van de Simple Present in het Engels moet je bedenken dat de Simple Present vaak wordt gebruikt in combinatie met signaalwoorden. Deze helpen je, vooral als beginner, te begrijpen in welke situaties je de Engelse simple present moet gebruiken.

Voorbeeldzinnen in de Eenvoudige Tegenwoordige Tijd gesorteerd op gebruiksgeval

Algemene uitspraken

The earth revolves around the sun.
Water boils at 100 degrees Celsius.
Dogs bark.
Cats chase mice.
I work in a hospital.

Regelmatige actie

You go to the park every week.
I play tennis every monday.
Peter plays chess every day.
They eat twice a day.
He watches a film every night.

Blijvende omstandigheden

I live in Malta.
He has a brother.
They like ice cream.
She speaks three languages.
I own two cars.

Feiten

The sun is a star.
The sky is blue.
Water is wet.
The grass is green.
Coffee contains caffeine.

Verbeter je Engels met PLUS Taalreizen

High School verblijf in het buitenland

Breng een uniek schooljaar door in het buitenland.

Meer informatie »

Online cursus Engels leren

Leer Engels vanuit het comfort van je huis met de online cursus

Meer informatie »