Engelse certificaten in één oogopslag

Tegenwoordig bieden universiteiten en hogescholen over de hele wereld cursussen aan die uitsluitend in het Engels worden gegeven, waardoor het voor internationale studenten makkelijker wordt om zich in te schrijven voor buitenlandse studieprogramma's.

Als je jezelf aanmeldt bij een universiteit of zelfs bij een internationaal bedrijf, heb je hoogstwaarschijnlijk een certificaat Engels nodig om te bewijzen dat je voldoende kennis hebt.

Om te slagen voor een Engelse test en het taalcertificaat te behalen, zul je tijd en moeite moeten investeren, afhankelijk van je huidige niveau van het Engels. Daarom moet je zo snel mogelijk beginnen met de TOEFL test voorbereiding. Voor dit doel is een taalcursus Engels met certificaat de beste keuze.

Hieronder zullen we wat algemene informatie bespreken over de verschillende certificaten Engels die over de hele wereld worden geaccepteerd. Dit zal je helpen om hun structuur en evaluatie beter te begrijpen, en je zult in staat zijn om te beslissen welk certificaat voor jou geschikt is.

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

TOEFL® is wereldwijd een zeer populair certificaat voor de Engelse taal. In de meeste gevallen wordt de test via internet aangeboden (TOEFL iBT), maar er is ook een papieren test voor plaatsen zonder internettoegang, die alleen in gespecialiseerde testcentra kan worden afgelegd. Het TOEFL-certificaat is twee jaar geldig.

De duur van de TOEFL iBT is 3 uur. De TOEFL-test op papier duurt slechts 2 uur en 25 minuten, aangezien het spreekgedeelte niet wordt meegerekend.

De test bestaat uit 4 delen. Voor elk deel worden maximaal 30 punten toegekend, wat een maximumscore van 120 punten oplevert:

 • Lezen
 • Luisteren
 • Spreken
 • Schrijven

Tijdens de hele test heb je interactie met een computer. In de eerste twee delen lees je teksten en luister je naar opnames over verschillende onderwerpen, en beantwoord je later meerkeuzevragen over de inhoud.

Voor het spreekgedeelte worden je gesproken antwoorden opgenomen, naar een onlinenetwerk gestuurd en door drie tot zes beoordelaars beoordeeld. Het schriftelijke gedeelte wordt ook door dit netwerk beoordeeld.

De meest gebruikelijke score die universiteiten vragen is 70-90 (B1/B2). Sommige universiteiten eisen ook minimumscores voor sommige van de 4 onderdelen van het examen. De prijs van de TOEFL® iBT varieert sterk naargelang het land en het testcentrum waar je het examen aflegt. Het kost bijvoorbeeld 205 USD in de VS en 255 USD in Duitsland. Vanwege de hoge kosten en de moeilijkheidsgraad van de test is het raadzaam een gerichte TOEFL test voorbereiding te volgen.


IELTS - International English Language Testing System

De IELTS test is een academische test ontworpen voor academische en professionele omgevingen. Net als de TOEFL® is de IELTS-test een van de populairste Engelse examens ter wereld. De IELTS wordt ook geaccepteerd als bewijs van taalvaardigheid voor bepaalde werkvergunningen en voor immigratie. De IELTS Academic bestaat uit 4 delen of secties:

 • Lezen
 • Luisteren
 • Spreken
 • Schrijven

De test duurt in totaal ongeveer 2 uur en 45 minuten. De IELTS-test is zowel online als op papier beschikbaar. In beide versies wordt het mondelinge gedeelte persoonlijk afgenomen door een gecertificeerde examinator.

De resultaten van de IELTS-test worden beoordeeld op een schaal van 1 tot 9. De gebruikelijke scores die vereist zijn voor toelating tot Engelse programma's liggen meestal tussen 5,5 en 6,5. Net als bij de TOEFL-test verschillen de prijzen van de IELTS van land tot land. In de VS kost de IELTS bijvoorbeeld tussen $215 - $240 USD. Het IELTS-certificaat is twee jaar geldig.


Cambridge English Qualifications


Cambridge English Language Assessment (voorheen University of Cambridge ESOL Examinations) is een non-profitorganisatie die Engelse taalcertificaten voor verschillende taalniveaus aanbiedt. De organisatie biedt vele soorten examens aan, maar de meest populaire zijn. Om jouw Cambridge certificaat te behalen, moet je als examenvoorbereiding een cursus Cambridge Engels volgen, die je specifiek op het examen voorbereidt.

De B2 First (voorheen bekend als First Certificate in English - FCE) is ongeveer van hetzelfde niveau als de gebruikelijke scores voor de TOEFL®-test (B1 - B2) en IELTS 5.5 - 6.5. De test duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten.

De C1 Advanced (voorheen bekend als Certificate in Advanced English - CAE) is gebaseerd op de hoge C1-C2 niveaus (vergelijkbaar met IELTS 6.5 - 8.0) en wordt geaccepteerd door veel Britse universiteiten en meer dan 9.000 onderwijsinstellingen en bedrijven wereldwijd. Hier kunt u ongeveer 4 uur over doen.

Het C2 Proficiency (voorheen bekend als het Certificate of Proficiency in English - CPE) is het meest geavanceerde examen, ingedeeld op C2-niveau, wat ruim boven de maximumschaal van de TOEFL®-test ligt en vergelijkbaar is met een 8,5 en hoger op de IELTS-test. Het examen neemt ongeveer 4 uur in beslag.

Alle 3 de Engelse certificaten (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency) zijn verdeeld in 4 delen:

 • Lezen en Gebruik van het Engels
 • Schrijven
 • Luisteren
 • Spreken

Het Cambridge-certificaat wordt vooral in het Verenigd Koninkrijk gebruikt, maar het wordt ook door veel universiteiten en hogescholen wereldwijd geaccepteerd. In tegenstelling tot andere certificaten hebben Cambridge-certificaten geen vervaldatum.

Als je kunt aantonen dat je Engels hebt geoefend of gebruikt, bijvoorbeeld tijdens een taalreis, in de jaren nadat je je examen hebt gehaald, zit je aan de veilige kant. Als u echter 5 jaar geleden voor een Cambridge-examen bent geslaagd en daarna slechts af en toe Engels hebt gebruikt, moet u het certificaat Engels vernieuwen.

Voorbereidingscursussen Engels

Ter voorbereiding op een certificaatexamen Engels bieden wij speciale cursussen Engels aan die zijn aangepast aan de eisen van de verschillende examens Engels en aan jouw persoonlijke taalniveau. De structuur van de cursussen is hetzelfde als onze standaard of intensieve taalcursussen.

Het bijwonen en afronden van een voorbereidende cursus leidt tot het bereiken van een professioneel taalvaardigheidsniveau dat vereist is voor het behalen van het TOEFL, IELTS of Cambridge taalcertificaat. De taalcursussen zijn bedoeld voor diegenen die hun taalniveau officieel willen laten vaststellen en certificeren, en voor mensen die willen solliciteren aan een universiteit of voor een baan in een Engelstalig land.

Online taalcursussen met certificaat Engels

Naast onze voorbereidingscursussen op locatie, bieden we deze ook online aan. Bereid je online voor op je certificaat Engels vanuit het comfort van je eigen huis. Je verbetert je taalniveau in kleine online groepen samen met andere gelijkgestemden en je leraar en je zult optimaal voorbereid zijn op je examen Engels.

Online taalcursussen voor Engels certificaat

Veel gestelde vragen over Engelse certificaten

Engels is een wereldtaal die door veel mensen over de hele wereld als hun eerste vreemde taal wordt gesproken, en het niveau van beheersing varieert dienovereenkomstig. Engelse taalcertificaten zijn nodig om het niveau van de sprekers op een gestandaardiseerde manier vast te leggen en te certificeren. Bij PLUS Taalreizen kan je je voorbereiden op de belangrijkste certificaten voor de Engelse taal:

Daarom hebben wij ons op deze pagina beperkt tot deze drie certificaten.

De TOEFL- en IELTS-certificaten zijn vaak vereist om naar een universiteit, hogeschool of baan in Engelssprekende landen te gaan. De TOEFL-test wordt afgenomen door een Amerikaanse organisatie en is dus meer geschikt om met Amerikaanse organisaties te werken. De IELTS-test wordt uitgegeven door "Cambridge English" en is daarom meer geschikt voor verblijven in de "Commonwealth". Veel bedrijven en universiteiten accepteren echter beide certificaten Engels.

Het Cambridge Certificate stelt een streefniveau vast dat je moet aantonen om te slagen voor het examen. ESOL (English for Speakers of Other Languages) is een afdeling van de universiteit van Cambridge; zij bieden de volgende certificaten aan:

 • Certificaat van gevorderd Engels (CAE)
 • Cambridge Eerste Certificaat Engels (FCE)
 • Certificaat van bekwaamheid in het Engels (CPE)
 • Cambridge English Preliminary (PET)
 • Toets Engels (KET)

Het is een certificaat voor het leven, het bevestigt dat je een hoog niveau van het Engels hebt bereikt. Het geeft uw cv een extra dimensie en verhoogt uw waarde op de arbeidsmarkt.

Geldigheid: De TOEFL- en IELTS-certificaten zijn slechts twee jaar geldig, terwijl het Cambridge-certificaat levenslang geldig blijft.

Resultaat: De TOEFL- en IELTS-certificaten bepalen je huidige taalniveau. Je ontvangt altijd een certificaat waaruit blijkt hoeveel punten je hebt behaald en je kunt niet zakken. Voor de Cambridge English test moet u een bepaalde score halen en dus een bepaald taalniveau om te slagen. Je ontvangt dan een certificaat. Voor het examen slaag je met een score van A, B of C.

PLUS Taalreizen biedt al meer dan 25 jaar taalcursussen Engels aan ter voorbereiding op Engelse certificaten. Je wordt in een leergroep geplaatst op basis van je niveau en individueel voorbereid op de eisen van het betreffende examen Engels. In de kleine leergroepen zal uw leervordering snel merkbaar zijn. De minimumleeftijd voor deelname aan een taalcursus voor de voorbereiding van een certificaat Engels is 16 jaar. Voorbereidingscursussen voor certificaten Engels.

De belangrijkste overweging is welke test(s) de scholen of bedrijven waarin je geïnteresseerd bent accepteren. Zowel de TOEFL- als de IELTS-test worden aanvaard op veel middelbare scholen en grote bedrijven over de hele wereld.

De TOEFL-test wordt afgenomen door een Amerikaanse organisatie en is dus meer geschikt om met Amerikaanse organisaties te werken. De IELTS-test wordt uitgegeven door "Cambridge English" en is daarom meer geschikt voor verblijven in het Gemenebest. Veel scholen en bedrijven accepteren de resultaten van beide examens. Het kan echter zijn dat één instelling een voorkeur heeft.

Engels De TOEFL-test kan gemakkelijk online worden gedaan, maar de meeste studenten kiezen ervoor de TOEFL iBT®-test te doen. Het is een online Engelse test van 4:30 uur die lees- en luistervaardigheid test, evenals spreek- en schrijfvaardigheid. De oriëntatie van deze test is expliciet voor Engels in academische settings. De TOEFL iBT® wordt gescoord op een schaal van 0 tot 120 punten, en alle vier geteste vaardigheden worden gelijk gewogen.

De IELTS-test bestaat uit dezelfde vier modules (schrijven, lezen, luisteren en spreken). De eerste drie modules (schrijven, lezen en luisteren) worden getoetst in een schriftelijke test, die 160 minuten duurt. Het mondelinge gedeelte van het examen duurt ongeveer 15 minuten.

De test voor het Cambridge Certificate is afhankelijk van het gekozen examen. Gewoonlijk duurt de test twee dagen. Op de eerste dag worden, afhankelijk van je taalniveau, lezen, schrijven en luisteren elk gedurende 1-2 uur getoetst. Het examen kan op de computer of met de hand worden afgelegd. Op de tweede dag vindt het mondelinge gedeelte van het Cambridge-examen plaats. Dit wordt vaak afgenomen met een medestudent en duurt ongeveer 15 minuten.

De kosten van certificaten Engels bestaan meestal uit twee componenten. Ten eerste de kosten van de voorbereidingscursus, die kunnen variëren afhankelijk van de duur en de intensiteit, en de kosten van het afleggen van het examen. De prijzen worden bepaald door de respectievelijke organisaties.

TOEFL: De kosten voor de TOEFL-test bedragen 245 USD.

IELTS: De kosten voor de IELTS-test bedragen 226 euro.

Cambridge-certificaat: De prijzen variëren afhankelijk van zowel het examen Engels als het examencentrum:

 • Bijvoorbeeld, de kosten van een Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) is momenteel ongeveer 180 euro.
 • Voor het Cambridge Certificate of Proficiency (CPE) ongeveer 185 euro.
 • Of voor het Cambridge Certificate for Business English (BEC) tussen 130 en 190 euro.